EES
 

Students

Graduate Students, Post-Doctoral Scholars, and Visiting Scholars in the Environmental Engineering and Science Progam Summer 2013

 • Akki, Spurti
 • Atkinson, John
 • Bailey, Bianca
 • Balasubramanian, Srinidhi
 • Bauza, Valerie
 • Bergquist, Allison
 • Bluver, Ted
 • Boyd, Tory
 • Bradley, Ian
 • Byun, Youngsung
 • Carbonaro, Sean
 • Carrera, Jennifer
 • Cheng, Xin
 • Choe, Jong Kwon
 • Coopersmith, Evan
 • Cruz Montes, Minelly
 • DeSilva, Christopher
 • Dong, Shengkun
 • Du, Erhu
 • Dunnett, Kayleigh
 • Fierce, Laura
 • Gall, Aimee
 • Gao, Elizabeth
 • Gress, Aaron
 • Guo, Bin
 • Gutierrez, Leonardo
 • Hathaway, Sarah
 • Holyoke, Linda
 • Hou, Yuxin "Serena"
 • Hoyle-Katz, Sarah
 • Hutchison, Justin
 • Janjaroen, Dao
 • Johnsen, David
 • Jurevis, John
 • Kim, Na Kyung
 • Kim, Sun Kyu
 • Kimura, Susana
 • Kumada, Yukako
 • Laleian, Artin
 • Leow, Shijie
 • Ling, Fangqiong
 • Liu, Jinyong
 • Liu, Liang
 • Liu, Yiran
 • Liu, Yuanyuan
 • Lu, Ruiqing
 • Lv, Nanxi
 • Mallouk, Kaitlin
 • Marincel Payne, Michelle
 • Martinez, Ana
 • Mena Gonzalez, Francisco
 • Michelson, Kyle
 • Mizuta, Kentaro
 • Moor, Johnathan
 • Nelson, Andrew
 • Nobu, Masaru
 • Obeid, Najwa
 • Rivera, Samuel
 • Romero, Ofelia
 • Sasnow, Zach
 • Schuttenberg, Emily
 • Shen, Yun
 • Sienkiewicz, Kate
 • Smith, Bryan
 • Sun, Tianye
 • Tare, Apeksha
 • Tenorio, Raul
 • Thompson, Ryan
 • Tianye, Wei
 • Torres-Negron, Alexander
 • Valentino, Lauren
 • Vardon, Derek
 • Vargas, Annia
 • Vazquez, Bernardo
 • Vonder Haar, Theresa
 • Vu, Trang
 • Weyant, Cheryl
 • Wei, Chia-Cheng
 • Wietsma, Tristan
 • Winijkul, Ekbordin
 • Xu, Pei-Shin
 • Xu, Xin
 • Yuen, Wangki
 • Zhang, Jiali
 • Zhang, Xinyu
 • Zhang, Ya
 • Zhao, Tingting
 • Zhong, Cheng
 • Zhu, Ziyu
 • Zimmer, Andrea
 • Emamipour, Hamid
 • Han, Jie
 • Lu, Huijie
 • Singh, Raj
 • Tang, Youneng
 • Xue, Zheng
Visiting Scholars
 • Claire Couvidat – Visiting Scholar
 • Narihiro, Takashi  –Visiting Scholar
 • Zhang, Kevin - Visiting Scholar
 • Zhou, Xuefei - Visiting Scholar
The Department of Civil and Environmental Engineering at the University of Illinois at Urbana-Champaign
205 North Mathews Ave., Urbana, IL 61801-2352 | 217-333-8038 / FAX: 217-333-9464 | Contact Us | Webmaster